Het Reglement

  Studio Brussel gaat op zoek naar nieuw muzikaal talent onder de naam De Nieuwe Lichting (hierna ook ‘het Project’ genoemd).

  Inschrijvingsprocedure en -voorwaarden

 • Je schrijft je online in via vi.be.
 • Je duidt 1 groepslid aan dat de inschrijving regelt. Hij/zij is groepsverantwoordelijke en contactpersoon. Alle communicatie verloopt via hem/haar. Bij de inschrijving verklaart hij/zij zich namens de volledige groep akkoord met het reglement.
 • Bands schrijven zich in met een eigen nummer, dat ze zelf uitvoeren. Covers zijn niet toegelaten. Bands bevestigen daarbij dat ze beschikken over alle rechten op dit nummer. Als je samples in je nummer gebruikt, zorg je ervoor dat je daarvoor de toelating hebt.
 • De Nieuwe Lichting staat open voor alle muziekgenres. Uitgesloten voor inschrijving zijn dj’s die enkel nummers draaien van andere artiesten.
 • Je schrijft je in tussen 01/10/2018 00u01 en 31/10/2018 23u59. Later is té laat.
 • De selectie

 • Uit alle inschrijvingen kiest een professionele jury 9 finalisten. Op 11/01/2019 worden deze 9 finalisten bekendgemaakt.
 • De Finale

 • Van 24 januari t.e.m. 31 januari 2019 stemmen de luisteraars van Studio Brussel voor hun 3 favorieten. Op 31 januari 2019 maken we de 3 winnaars van De Nieuwe Lichting 2019 bekend.
 • Alle deelnemers moeten zich kunnen vrijmaken voor de bekendmaking op 31 januari 2019.
 • De Prijs

 • De 3 winnaars winnen airplay op Studio Brussel. Ze winnen ook een week studiotijd in de DAFT Studios in Malmedy, waar ze samen met de andere bands een cover en een eigen nummer kunnen opnemen onder professionele begeleiding, van 25 februari 2019 t.e.m. 1 maart 2019. Deelnemers moeten zich ook in deze periode kunnen vrijmaken. Daarnaast krijgen de 3 winnaars ook een cheque voor de aankoop van muziekmateriaal.
 • Afspraken

 • Bij inschrijving geef je je akkoord dat de organisator en zijn (media)partners enkel en alleen met betrekking tot het Project volgende niet-exclusieve rechten verkrijgen met betrekking tot alle opvoeringen verbonden aan het Project (zowel audio als video, inclusief maar niet beperkt tot de sessie bij Studio Brussel en de workshops:
 • +het recht om (fragmenten van) de opvoering live uit te zenden;
 • +het recht om een opname te (laten) maken van de opvoering en deze opname te reproduceren op om het even welke drager zodat (fragmenten van) de opvoering onbeperkt in tijd en ruimte en voor een onbeperkt aantal runs uitgezonden kunnen worden, telkens met inbegrip van de simultane, integrale en ongewijzigde doorgifte op om het even welke technische wijze;
 • +het recht op reproductie en elke vorm van mededeling aan het publiek ter informatie over of ter promotie van het Project, de organisator en zijn (media)partners alsook hun producten, van (fragmenten van) de opname;
 • +het recht om (fragmenten van) de opname te verwerken in andere programma’s en multimediaproducties en deze uit te zenden zonder enige beperking in tijd, ruimte en wat het aantal aanwendingen betreft.
 • Voor elk gebruik verklaren alle partijen uitdrukkelijk dat ze de verschuldigde auteursrechten zullen betalen via de daarvoor bevoegde beheersvennootschappen.
 • Indien er wijzigingen worden aangebracht in de opname van de uitvoering of de originele inzending, of indien fragmenten van de opname van de uitvoering of de originele inzending zullen worden gebruikt (bijvoorbeeld in audiovisuele producties), zal dit altijd in overeenstemming met de auteurs, componisten en eventuele andere rechthebbenden gebeuren.
 • Je bent akkoord dat je vermeld wordt in de communicatie en promotie omtrent het Project.
 • De deelnemer draagt alle kosten verbonden aan de deelname. In geen geval kan hij kosten terugvorderen van de organisator.
 • De geselecteerde groepen gaan akkoord met een eventuele audiovisuele of fotoreportage, zonder bijkomende vergoeding.
 • De organisator kan dit reglement eenzijdig wijzigen als dit nodig is voor het goede verloop van het Project. Hij brengt de deelnemers op de hoogte van iedere wijziging.
 • De organisator kan te allen tijde een deelnemer uitsluiten in geval van inbreuk op één van de voorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw. De organisator zal dit staven met argumenten.

Korte Handleiding

 • Je maakt zelf muziek.
 • Je schrijft je online in via vi.be.
 • Je stuurt een eigen nummer in, geen cover.
 • Je schrijft je in tussen 01/10/2018 00u01 en 31/10/2018 23u59.
 • Je hebt het volledige reglement gelezen en gaat ermee akkoord.